söndag 2 oktober

Allmänna uppdraget 80 år

På söndag den 3 juni, när Svenska Jägareförbundets årsstämma genomförs i Kiruna, är det 80 år sedan riksdagen klubbade igenom den jaktlag vars grundfundament fortfarande är i bruk. Detta var också startskottet för Jägareförbundets allmänna uppdrag, numera kallat jakt- och viltvårdsuppdraget.

Forskare: Skyddsjakt är beståndsreglerande

Vid skyddsjakten i Norrbotten 2017 sköts det 23 honor varav fyra honor med ungar.
– Skjuter du vuxna produktiva hondjur har det ett mycket större konsekvens för utvecklingen av populationen jämfört med om du skjuter unga handjur, säger björnforskaren Jonas Kindberg.

Före detta naturbevakare riktar stark kritik mot länsstyrelsen i Norrbotten

”Så många år av mitt liv bortkastat och så många år av fältarbete som nu är ödelagt.”
Så skrev Magnus Eriksson, före detta naturbevakare i Arjeplog, i ett inlägg på Facebook efter länsstyrelsen i Norrbottens beslut att slopa licensjakten på björn hösten 2017.

Skyddsjakt beviljades utan kontroll

Jägareförbundet och naturbevakare tycker att målet ska vara licensjakt i stället för skyddsjakt. Dessutom visar ny forskning att problem med hög predation på ren kan åtgärdas lika väl genom licensjakt som med skyddsjakt.
Trots det försvarar länsstyrelsen skyddsjakten som modell för att minska björnens skador.
– Ska vi sänka skadebilden till en nivå som inte påverkar renskötseln har jag svårt att se att vi ska kunna ha någon licensjakt över huvud taget, säger rovdjurshandläggare Anna Danell.

Känslig rapport – länsstyrelsen efterforskar Svensk Jakts källor

Beslut om skyddsjakt på björn i Norrbotten fattas ibland utan att naturbevakare varit på plats. 
Den sameby som under 2017 fått flest ansökningar om skyddsjakt på björn beviljade har även skrivit en rapport till länsstyrelsen för att myndigheten ska ”göra en bättre handläggning av ärenden…” 
Rapporten är så pass känslig att länsstyrelsen i Norrbotten nu efterforskar Svensk Jakts källor.

Rekord i skyddsjakt – staten eldade upp 5 ton björn

Aldrig förr har så många björnar fällts under skyddsjakt som förra året.
Detta trots att forskare hävdar att licensjakt kan minska problemen med björnrivna renkalvar.

Sjukdomen som kan drabba både jägare och hund

Borrelios är en fästingburen sjukdom orsakad av bakterien borrelia. Hos hund är detta en ovanlig och förmodligen överdiagnostiserad sjukdom. För människor är det vanligare och ibland mer allvarligt att bli sjuk av borreliabakterien.

Samarbete för fältviltets skull

På den ena gården har viltvård bedrivits i närmare 70 år. På den andra har arbetet med fältviltets biotoper i ett storskaligt jordbruk precis inletts. Att framtidens lantbrukare utbildas på den sistnämnda gör satsningen än viktigare.

Finland 100 år – ett sekel av jakt

Den 6 december firar Finland 100 år av självständighet. Svensk Jakt gav därför Panu Hiidenmies, tidigare vd vid Finlands Jägareförbund, i uppdrag att berätta om det gångna seklet ur jaktligt perspektiv. Här är resultatet.

Från vegan till jägare

Det finns en jägare i oss alla. För några år sedan var Kajsa Berglund vegan. Nu står hon på skogsskidorna med en ­nyskjuten orrtupp i näven och ser fram emot att tillaga den.