Sjukdomen som kan drabba både jägare och hund

Text: Marie Gadolin

Borrelios är en fästingburen sjukdom orsakad av bakterien borrelia. Hos hund är detta en ovanlig och förmodligen överdiagnostiserad sjukdom. För människor är det vanligare och ibland mer allvarligt att bli sjuk av borreliabakterien. Här möter du en smittad jägare, en infektionsläkare och en veterinär, som ger sina synpunkter på sjukdomen.

Gunnar Nilsson

Tröttheten som kom i samband med borreliosen gjorde att Gunnar Nilsson fick ta det lugnare i livet. Det blev tid för mer jakt. Här med jämthunden Jazza. Foto: Bernt Karlsson

Jägaren:

”Jag hade tur”

Lantbrukaren och jägaren Gunnar Nilsson i östgötska Linghem har haft många fästingar genom åren. Men förra årets enda fästingbett gjorde honom sjuk.

– Jag får ett par tre fästingbett varje sommar. Som höbonde går det inte att skydda sig, även om jag brukar ha långbyxor och inte shorts. Det hör sommaren till att plocka fästingar, säger Gunnar Nilsson.
Fästingen som gjorde honom sjuk i borrelios fick han i samband med höbärgningen, runt midsommar i fjol. Den satt nära högra armhålan, på bröstet.
– Jag plockade bort den med en fästingpenna och tänkte inte mer på det, berättar Gunnar.
Det blev ett rött märke efter bettet. Rodnaden minskade i intensitet men började breda ut sig och bli större.
– När den var stor som en femkrona tänkte jag att det var segt den här gången.
Infektionen läkte inte ut. Rodnaden blev allt större men var inte så ilsket röd att Gunnar funderade så mycket på det.
– Jag hade fullt upp med skörden och hade inte tid att tänka på det, säger han.

En decimeter
I slutet av augusti hade rodnaden blivit en decimeter stor tvärs över, det hade också bildats två ”satelliter”, två mindre röda fläckar nedanför den första.
– Jag hade blivit tröttare också, men trodde att det var för att jag jobbade mycket.
En av kompisarna i Gunnars badmintonlag såg utslaget i omklädningsrummet och reagerade.
– Han sa, passa dig för det där, det kan göra dig jättesjuk, berättar Gunnar Nilsson.
Nästa väckarklocka kom ett par dagar senare, när han harvade en åker och hoppade ur traktorn för att plocka sten.
– Efter två stenar var jag helt slut och genomsvettig. Jag fick ringa min bror och be honom komma och hjälpa till.

Solklar borrelios
Gunnar insåg att han måste till doktorn. En vecka in i september fick han en tid. Det behövdes inget blodprov, läkaren sa att det var solklart att Gunnar hade borrelios. Han skrev ut Doxyferm och Gunnar skulle ta två tabletter två gånger om dagen i tio dagar.
Det blev biverkningar av medicinen, huvudvärk, stickningar och domningar i händerna. Men när kuren var slut var den röda fläcken så gott som borta.
– Jag skulle inte ha ignorerat storleken på utslaget, trots att det inte var så starkt i färgen, säger han eftertänksamt.

Mer jakt
Under hösten tog Gunnar Nilsson det lugnt. Han var mindre trött och ägnade mer tid åt jakt än vanligt.
– Jakten har gått bra och jag har nog aldrig satt så mycket värde på den förut, även om jag sa till en jaktkamrat att antingen har jag blivit äldre eller tuvorna högre. Men jag känner att jag bygger upp orken igen.
Med två grannar som har fått betydligt allvarligare följder av fästingbett, bland annat ansiktsförlamning, känner sig Gunnar lyckligt lottad. Han klarade sig lindrigt undan trots att det tog nästan tre månader innan han sökte vård.
– Jag hade tur. Nästa gång söker jag läkare tidigare, säger han bestämt.

SÅ SMITTAR BORRELIA
Smittöverföring från fästingen sker inte omedelbart utan först efter det att den sugit blod under ett till två dygn.
Fästingen har bakterierna i sin mag- och tarmkanal och kan ”kräkas” upp smittan när den suger blod.
10–20 procent av fästingarna bär på borreliabakterier. Trots det tycks risken att insjukna i borrelios, efter ett enstaka fästingbett, vara förhållandevis liten. Ju tidigare man upptäcker och tar bort fästingen desto mindre är risken att smittas.
Borrelios beskrevs först i staden Lyme, USA. Där av det engelska namnet Lyme disease.

Gunnar Nilsson

Medicinen gav Gunnar biverkningar i form av huvudvärk och stickningar i händerna. Men han blev frisk av den tio dagar långa kuren. Foto: Marie Gadolin

”Antingen har jag blivit äldre eller tuvorna högre.”

Gunnar Nilsson

Björn Olsen

Professor Björn Olsen basar för landets enda klinik för fästingburna sjukdomar, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Privat

 

Läkaren:

”En onödig sjukdom”

Björn Olsen är professor och infektionsläkare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala, där landets enda klinik specialiserad på fästingburna sjukdomar finns. Han anser att borrelios är en onödig sjukdom att få, eftersom man kan skydda sig.

Borrelios är en sjukdom med väldigt många smittade men få som utvecklar sjukdomen. Bara ungefär en tiondel av de människor som har antikroppar mot borreliabakterien har varit sjuka.
– Utom för några få är det en sjukdom som läker ut av sig själv. Men de som har utvecklat symptom måste fångas upp, säger professor Olsen.
I Sverige ses 10 000–15 000 fall per år, men mörkertalet är stort.
På kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, dit patienter kommer som inte anser sig ha blivit botade från sjukdomen, är det hittills bara en av 100 patienter som har haft en pågående borreliainfektion. Men de flesta har haft antikroppar mot borrelia.

Större risk
Jägare riskerar att få fästingbett i större utsträckning än många andra, eftersom de rör sig mycket ute i skog och mark.
– De blir nog bitna av fästingar oftare än människor generellt, även om de i regel har bra skyddskläder, säger Björn Olsen.
Det första symptomet på borrelios är det röda, ringformade utslaget (erythema migrans) som sprider sig från fästingbettet. Det är när det upptäcks som de flesta söker vård, då har de ofta infekterats någon vecka innan.
– Alla blir i stort sett bra med en vanlig kur antibiotika, i första hand Kåvepenin. Om man har värre symptom med feber och mår allmänt dåligt används Doxyferm. Några få blir inte bra, men de som får riktigt svåra besvär är i allmänhet de som inte har behandlats med antibiotika, förklarar Björn Olsen.
Sådana symtom kan vara ansiktsförlamning, smärtor i ben och armar, ledinflammation, hjärnhinneinflammation och hjärtmuskelinflammation. Hur många som får dessa allvarliga följder vet man inte, eftersom borrelios inte är en rapporteringspliktig diagnos.

Andra sjukdomar
De patienter som kommer till infektionskliniken i Uppsala är sådana som fått behandling mot borrelia men inte blivit bra. De kan ha behandlats av läkare utomlands som har en, felaktig, idé om att borrelios ska behandlas med långa antibiotikakurer.
– När dessa patienter slutar med antibiotika upplever de att de blir sämre. Anledningen till det är att antibiotika även är antiinflammatoriskt. Men det är inte borrelios som är problemet, utan personerna kan exempelvis ha inflammationer som behöver utredas vidare av reumatolog. Någon har visat sig ha MS. En enda har haft en pågående borreliainfektion, säger Björn Olsen.

Inspektera kroppen
Professor Olsen anser att borrelios har blivit en ”populär” sjukdom att ha. Det är lätt att skylla sina besvär på borrelia, när man har antikroppar mot bakterien i blodet. Man googlar sina symtom och kommer till doktorn med en färdig diagnos. När behandlingen inte hjälper är det läkaren det är fel på.
– Vetenskap och beprövad erfarenhet sätts ur spel. Här har media en mycket stor betydelse, säger Björn Olsen.
Han tycker att borrelios är en onödig sjukdom att få.
– Det kan vara en jättejobbig sjukdom. Ett bra tips är att skydda sig med kläder och efter en tur i markerna titta över sig och inspektera kroppen.
Fästingar ska plockas bort direkt, ju längre de får sitta desto större risk att de hinner överföra borreliabakterier.

erythema migrans

Det första symptomet på borrelios är det röda, ringformade utslaget (erythema migrans) som sprider sig från fästingbettet. Foto: Björn Olsen

”Vetenskap och beprövad erfarenhet sätts ur spel.”

Björn Olsen

Mikael Svensson

– Man ska inte vara så snabb att tänka borrelia, då är det lätt att missa andra diagnoser som till exempel en mer allvarlig ledsjukdom, anser veterinär Mikael Svensson, med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Foto: Marie Gadolin

 

Veterinären:

”För lätt att skylla på”

Borrelios är en kraftigt överdiagnostiserad sjukdom. Det menar veterinären Mikael Svensson vid Anicura Läckeby djursjukhus.
– Det har blivit en slaskdiagnos, något man skyller på när man inte vet vad det är för fel, säger han.

Feber, ledsmärta, ledinflammation och nedstämdhet kan vara symtom på borrelios hos din hund. Men samtidigt kan det vara symptom på mycket annat.
Bara för att en hund har antikroppar mot borreliabakterien i blodet, betyder det inte att den har utvecklat sjukdomen. Det är allt för lättvindigt att behandla mot borrelia med bara de tidigare nämnda symptomen som grund.
Den antibiotika som vanligen används mot borrelios är även antiinflammatorisk och smärtstillande. Blir hunden bra av behandlingen kan den lika gärna ha lidit till exempel av en ledinflammation, som av borrelia.
– Svarar hunden inte inom ett par dygn på behandlingen är det sannolikt inte borrelia, säger Mikael Svensson.
Han fortsätter:
– Borrelia är en väldigt vanlig infektion, men en mycket ovanlig sjukdom hos hundar. Av de hundar som har kommit i kontakt med bakterien utvecklar 90–95 procent aldrig sjukdomen eller visar inte symptom, säger Mikael Svensson.
Däremot är det mycket allmänt förekommande med friska hundar som har antikroppar mot borrelia och alltså har haft kontakt med bakterien.
– För mig är borrelios en uteslutningsdiagnos om jag inte hittar något annat, i kombination med symtom som det finns vetenskapliga belägg för, fortsätter Mikael Svensson.

Läker ut
Av alla de hundar som blir smittade är det endast enstaka som får problem. De allra flesta läker ut infektionen av sig själva.
Det går heller inte att jämföra med människor, som verkar vara betydligt känsligare för bakterien och kan utveckla så kallad neuroborrelios.
– Det finns inga belägg för att bakterien orsakar neurologiska symptom, som till exempel epilepsi, hos hundar, förklarar Mikael Svensson.
– Eftersom vi inte har den allvarliga symptombilden behöver vi heller inte överbehandla med antibiotika, anser han.
Anledningen till att det är svårt att diagnostisera borrelia hos hund är att bakterien aldrig finns i blodet utan vandrar i vävnader, exempelvis i leder.
Det kan jämföras med en annan fästingburen bakterie, anaplasma, den som tidigare kallades ehrlichia. Den bakterien lever i de vita blodkropparna och kan därför diagnosticeras betydligt enklare med ett blodprov i akut sjukdomsfas, där det är själva bakterien som påvisas. Anaplasmos är också vanligast av de fästingburna sjukdomarna hos hundar.

Antikroppar i blodet
Med borrelia är det annorlunda, där kan bara antikroppar påvisas i blod, vilket inte betyder att hunden är sjuk, utan bara att den kommit i kontakt med bakterien vid något tillfälle. Ett positivt antikroppsprov (se separat faktaruta) avseende borrelia innebär att hunden kan vara sjuk, men den behöver inte vara det.
– Vi ser ofta hundar där man tagit borreliaprover i samband med utredningar av till exempel nedsatt prestationsförmåga, mag-tarmproblem, epilepsi med mera, som det egentligen inte finns belägg för i litteraturen. Det samma gäller vid symptom som hälta, vilket är mer klassiskt förknippat med borrelios, säger Mikael Svensson och fortsätter:
– Det finns många betydligt allvarligare sjukdomar och skador som drabbar leder och andra organsystem. Det riskerar man att förbise, om man för lättvindigt tolkar symptomen som en borreliainfektion.

Viktigt att förebygga
Mikael Svensson anser dock att förebyggande behandling av hundar mot fästingar är viktig. Vilken produkt man använder tycker han är oväsentligt, man väljer den som passar den egna hunden bäst, fästinghalsband, spot-on-preparat, tabletter eller annan antiparasitär behandling.
Däremot anser han inte att borreliavaccination är något att satsa på. Dels för att borrelios hos hund är så ovanligt, dels för att Läkemedelsverket är tveksamt till värdet av vaccination. All vaccinering kan dessutom ge biverkningar,
– För att ge ett vaccin anser jag att det ska vara en vanlig och allvarlig (dödlig) sjukdom. Sköter man parasitbehandlingen på hunden har det sannolikt minst lika bra effekt, säger Mikael Svensson.
Vaccination är heller inte något som ersätter behandling mot fästingar, eftersom det förekommer andra fästingburna sjukdomar i Sverige, både anaplasma och TBE, förutom borrelia.
Slutligen: Det finns inte mycket belägg för att borrelia ger värre symptom än feber, hälta, led- och muskelsmärta som i regel går över av sig själv, om hunden alls visar några symptom efter att ha infekterats med borrelia.

[social_warfare]
Plockar fästing

Den enklaste formen av fästingbehandling är att gå igenom hundens päls och plocka bort fästingar med nyporna eller en fästingplockare.
Foto: Jan Henricson

 

”En svår diagnos att verifiera, men lätt att skylla på.”

Mikael Svensson

VAD ÄR ANTIKROPPAR?
Antikroppar är proteiner som används av kroppens immunsystem för att upptäcka och identifiera främmande ämnen, till exempel virus, bakterier eller parasiter.
Antikroppar kan binda sig till smittämnets ytmolekyler, så kallade antigen, och underlätta för vita blodkroppar att bekämpa smittämnet.
Antikroppar utvecklas vid kontakt med ett smittämne oavsett om man blir sjuk eller inte. Det gör kontroll av antikroppar till en relativt dålig indikator för borrelia.

”Vi måste vara ansvarstagande och rättfärdiga användning av antibiotika. Alla veterinärer är inte det när det gäller borrelia.”

Mikael Svensson