Det här är de

misstänkta

i jakthärvan

 

 

 

Fem är misstänkta för inblandning i jakthärvan.

Samtliga fem misstänkta är män.

Samtliga misstänkta förnekar brott.

Man 63 år

Med kopplingar till projekt rörande rovdjursforskning. Renskötare, bosatt i inlandet.

Misstänkt för: Brott mot vapenlagen, innehaft licenspliktig ammunition utan att ha licens för detta. Grovt jakthäleri rörande en björnskalle som hittats i mannens frys. Han var först skäligen misstänkt för grovt jaktbrott under sommaren 2016 genom att uppsåtligen dödat fredat vilt, en järv. Det brottet är han inte längre misstänkt för.

Övrigt: Vid husrannsakan låg flera vapen framme och ammunition fanns utspridd både i hemmet och i fordon. Mannen hävdar att han hade haft bråttom. Han skulle se till några eventuellt skadade renar, därav oredan med vapen och ammunition.

Polisen har upplysningsvis förhört personer inblandade i forskningsprojekten samt personal vid länsstyrelsen.

Den misstänkte har jobbat med rovdjursprojekt sedan 2010. Han har tidigare även jobbat som besiktningsman för skjutna björnar.

I polisförhör frågar man om han får ta emot många rovdjurstips varpå den misstänkte svarar: ”ja men man får ju höra.”

Den misstänkte uppger att han hittade björnskallen med chipet sommaren 2016. Han har i förhören ingen förklaring till de från björnskallen bortskurna öronen, där en sändare suttit, eller hur öronen följt med i påsen med skallen.

63-åringen uppger via sin advokat att det finns naturliga förklaringar till björnskallen och att han inte gjort sig skyldig till något brott.

Man 46 år

Beskrivs som en jaktprofil i Norrbotten. Mannen har flera jakthundar, är aktiv som renskötare och bosatt i Norrbottens inland.

Han är på sannolika skäl misstänkt för anstiftan till grovt jaktbrott den 25 juli 2016 genom att han lämnat uppgifter till 36-åringen om att en järv fanns vid en åtel och förmått/uppmuntrat honom att åka till platsen för att döda järven. Han är även misstänkt för medhjälp till grovt jaktbrott genom att den 4–5 augusti 2016 främjat dödandet av björn genom att tillhandahålla fälla/material till fällan.

Han är även misstänkt för grovt jaktbrott genom att ha dödat en björn i slutet av maj samt en björn i juni samma år.

46-åringen är också misstänkt för att olagligt ha dödat tre lodjur våren 2016 samt snarat och dödat en björn i juni 2012.

Mannen är enligt åklagaren misstänkt för att vara inblandad i dödandet av samtliga åtta rovdjur som finns med i utredningen.

46-åringen är dessutom misstänkt för brott mot vapenlagen då han innehaft ammunition utan att ha rätt till det, samt grovt vapenbrott då han innehaft tre repeterstudsare med ljuddämpare som han inte haft licens för.

Han förnekar brott och är mycket fåordig i förhören med polisen.

Man 73 år

Pappa till 46-åringen, misstänks för vapenbrott och för medhjälp till grovt jaktbrott den 4–5 augusti 2016 genom att tillhandahålla fällan/material till fällan som fångade och dödade en björn.

Misstänks också för delaktighet i den björn som sköts och fotograferades i juni 2016.

Enligt polisen misstänks han för att ha legat bakom planerandet och bistått med både material och tips rörande björnfällorna. I mannens bostad hittades vid husrannsakan en laddad pistol med bortslipat serienummer.

Mannen är även misstänkt för artskyddsbrott efter att polisen hemma hos mannen hittat ett björnskinn som saknade CITES-intyg.

Mannen är dessutom misstänkt för grovt vapenbrott då han innehaft tre pistoler utan licens, bland annat två pistoler i kaliber 9 mm. Polisen hittade även en studsare i kaliber .22 och pipor i samma kaliber samt ljuddämpare som mannen inte haft tillstånd för.

73-åringen förnekar brott.

Man 36 år

Släkt med 46-åringen och misstänkt för grovt jaktbrott genom att ha skjutit en järv vid en åtel den 25 juli 2016.

Han är även misstänkt för att knappt två veckor senare ha snarat en björn vid en illegal åtel. Mannen är renskötare och har jakthundar.

Vid husrannsakan hittades flera fällor hos den misstänkte, bland annat tunnor med snaror.

36-åringen är även misstänkt för vapenbrott då han innehaft ammunition utan att ha rätt till det samt ett kulgevär med ljuddämpare som han saknar licens för.

Mannen är ytterst fåordig i polisförhören där han i princip bara svarar ja och nej på frågorna och i vissa fall ger ytterst knapphändiga uppgifter.

I förhören förklarar han sig även oskyldig till de brott han misstänks för.

Man 39 år

Bosatt i Norrbottens inland och släkt med alla misstänkta, förutom 63-åringen.

39-åringen är misstänkt för grovt jakthäleri den 25 juli 2016 genom att uppsåtligen tagit befattning med en järv som han, enligt åklagaren, vet har dödats samma dag genom jaktbrott.

Enligt åklagarens teori har mannen låtit sin hund hantera den döda järven.

Mannen är även misstänkt för vapenbrott eftersom han innehaft ammunition och en ljuddämpare utan tillstånd.

39-åringen är även han mycket fåordig i förhören och förnekar brott.

[really_simple_share]