Forskningsbjörnen som försvann

Av: Lars-Henrik Andersson

63-åringen är misstänkt för grovt jakthäleri rörande en björnskalle som hittats i mannens frys.

Mannen har varit verksam i Skandinaviska björnprojektet.

”Skallen var i gott skick och bedöms ha frysts in i relativ direkt anslutning till björnens död då vävnaden inte börjat ruttna i någon större utsträckning. Repet i munnen bedöms ha tillkommit efter björnens död för transportändamål då inga blödningar eller liknande återfanns i munnen”, skriver SVA i sitt utlåtande. Foto ur förundersökningen

Polisens bevis och teorier: Analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visade att björnskallen var forskningsbjörnen Kanti som märktes första gången i maj 2011. I samband med att SVA undersökte björnhuvudet hittades ett chip som efter kontakt med björnprojektet konstaterades tillhöra forskningsbjörnen. Björnen märktes om ett par gånger eftersom sändarna inte fungerade som de skulle. I samband med detta försågs björnen med ett chip som sattes in under huden där örat möter huvudet.

Åklagaren anser att han visste eller hade skälig anledning anta att björnen hade dödats genom jaktbrott, genom att ta hem skallen och förvara den i fryscontainer på gården. Därför är nu mannen åtalad för jakthäleri, grovt brott.

Björnen försågs även med en öronsändare, en markering som sitter på örat. Den 6 januari 2013 upptäcker forskarna att björnen troligen tappat sin sändare i idet eftersom temperaturgivaren på sändaren visar på sjunkande temperatur. Sändaren fortsätter skicka positionsangivelser fram till och med 14 april 2013.

I juni 2013 blir 63-åringen ombedd att hämta sändaren i idet. Positionsangivelserna visar att han tog sändaren och överlämnade den direkt till en person i forskningsprojektet.

Ingenting gällande honans sändare eller den data som sändaren lämnat tyder på att något onormalt skett med björnen så länge den hade halsbandet på, uppger Jens Frank vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i samband med att polisen hör honom upplysningsvis i mars 2017.

Polisen hör honom för att få fakta om projektet, och Jens Frank är alltså inte misstänkt för något brott.

SVA har undersökt björnskallen och skriver i ett utlåtande: ”Skallen var i gott skick och bedöms ha frysts in i relativ direkt anslutning till björnens död då vävnaden inte börjat ruttna i någon större utsträckning. Repet i munnen bedöms ha tillkommit efter björnens död för transportändamål då inga blödningar eller liknande återfanns i munnen.”

Lös päls fanns också med. Inga tecken på trauma efter skott kunde återfinnas i skallen.

Björnens öron var bortskurna och återfanns tillsammans med huvudet i frysen.

Jens Frank får flera frågor om björnhonan och 63-åringens roll i projektet och varför inte det rapporterades in, fyndet av forskningsbjörnens huvud.

”Om det är halvt nedbrutet så verkar det inte särskilt konstigt men är det helt färskt så är det ju mycket märkligare”, säger Jens Frank i förhöret.

Polis: ”Vi vet ju av analysen från SVA att den är ju fryst färskt.”

Jens Frank: ”Mm, då är det ju mycket, mycket svårare att förklara det. Absolut.”

Polis: ”I det här projektet har XX (63-åringen, reds. anmn.) haft tillgång till exakta gps-platser på dom sändarförsedda björnarna?”

Jens Frank: ”Mm absolut.”

Polisen ställer en rad frågor runt de forskningsprojekt som bedrivits på björn i Norrbotten och vem som haft tillgång till de sändarförsedda djurens positioner. Åtelkameror har använts och olika doftmedel. Bilderna skickades sedan till bland annat 63-åringen.

När Jens Frank redogör för polisen om projekten pratas det också mycket om 63-åringens roll, och fram träder en bild av en person som näst intill varit drivande i de olika projekten och även initiativtagare i viss mån.

Jens Frank. Foto: SLU

I samtalen mellan Jens Frank och polisen pratas det också mycket om 63-åringens roll i rovdjursprojekten, och fram träder en bild av en person som näst intill varit drivande i de olika projekten och även initiativtagare i viss mån.

Enligt Jens Frank vilade det första projektet, som pågick fram till 2012, på ett regeringsbeslut. I grunden handlade det om rovdjursersättning och hur mycket ren björnarna egentligen dödade. Det visade sig vara betydligt mer än man trott.

Fortsättningen på projektet blev att att reda på hur samebyarna ska kunna skydda sina renar, framför allt under kalvningstid från början av maj till början av juni.

Två metoder skulle testas: områdesinriktad jakt och kalvning i hägn. Hösten 2017 ska det projektet slutrapporteras.

Parallellt har Skandinaviska björnprojektet varit intresserat av att se hur björnen påverkas av att bli jagad av hundar, och om hur olika rasers jaktbeteende påverkar björnarna. Samt hur björnens temperatur påverkas av jakt med hund.

Även där har 63-åringen varit involverad och engagerad – även med egna hundar.

Frågor som polis och åklagare ställer sig är varför 63-åringen hade ett relativt färskt björnhuvud nedfryst utan att ha rapporterat in det, och om han använt de uppgifter han haft tillgång till på ett otillbörligt sätt. Polis och åklagare ställer sig också frågan om han haft kännedom om den döda järv som hittades på bild i 36-åringens mobiltelefon.

Kan det skada projektet att en av de som varit delaktiga i forskningen misstänks för grovt jakthäleri?

– Det är svårt att säga. Förtroendet för vår slutrapport som vi lämnar i höst kan påverkas, men exakt hur ligger bortom min kompetens att avgöra, säger Jens Frank till Svensk Jakt.

Han menar att synen på rapporten kommer vara olika beroende på vilken gruppering man företräder; jägare, renskötande samer, värnarorganisationer, allmänhet och så vidare.

Jens Frank berättar att 63-åringen i allra högsta grad är och har varit delaktig i projektet genom att äga och sköta om de renar som ingått i de olika forskningsförsöken.

– Samebyarna har haft tillgång till sändarpositioner, dock inte under jakttid. När det gäller det han är anklagad för, det är inte så att han i smyg använt sändarpositioner för illegal jakt.

Är det någon sändarförsedd björn som försvunnit?

– Nej, inte något som varit konstigt. De flesta har vi haft koll på när de vandrat ut i periferin från kalvningslandet, men det finns säkert någon som vi trott vandrat ut men som råkat ut för något annat, det kan jag inte utesluta. För något år sedan försvann en björn som vi inte vet om den vandrat ut eller vad som hänt. Jag har svårt att tro att någon från samebyarna som varit involverade i projektet ska vara inblandad i illegal jakt på de björnar som ingått i projektet, säger Jens Frank.

Har fynden hos 63-åringen någon koppling till forskningsprojektet?

– Polisen har hört mig och där vet jag inte vad jag kan och får säga så jag måste passa på den frågan.

Vilken var reaktionen i projektet när det här rullades upp?

– För projektets del är det naturligtvis olyckligt, säger Jens Frank.

Frågan som polis och åklagare ställer sig är varför 63-åringen hade ett relativt färskt björnhuvud nedfryst utan att ha rapporterat in det?

[really_simple_share]